قوانین و مقررات در جمع آوری و محموله مشتریان


ماده1-تعاریف اصطلاحات


1-1-شرکت : دفتر مرکزی کلیه شعبات و نمیندگی ها ، کارکنان و ماموران و پیمانکاران مستقل پستچی است که به اختیار پستچی نامیده می شود .

1-2-مشتری : ارسال کننده ، فرستنده یا گیرنده محموله ، فردی که این بارنامه به نام او صادر می شود ، دریافت کننده و مالک محتویات محموله یا هر فرد حقیقی یا حقوقی دیگری است که نسبت به محتویات محموله از حقوق و منافع قانونی برخوردار باشد.

1-3-حمل : کلیه فعالیت ها و عملیاتی است که در ارتباط با محموله توسط شرکت به انجام می رسد.

محموله : هر نوع پاکت ، اسناد و مدارک ، جعبه ، بسته ، کیسه ، کیف یا قطعه باری که به شرکت تحویل داده شده و شرکت مسئولیت حمل آنها را تحت پوشش بارنامه خود پذیرفته است .

1-4-کالاهای غیر مجاز: هر گونه ماده یا کالایی که حمل آن بر اساس قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها و بخشنامه های کشور جمهوری اسلامی ایران ، کنوانسیون های بین المللی و اتحادیه های حمل و نقل زمینی ، دریایی و هوایی ممنوع باشد

ماده 2-طرف قرارداد مشتری


2-1-مشتری با یکی از شعاب ، دفاتر یا نمایندگی شرکت پستچی در ایران ، که محموله را از مشتری دریافت می کند، قرارداد حمل را تنظیم می نماید .

2-2-مشتری موافقت خود را با این مطلب اعلام می دارد که شرکت مجاز خواهد بود بر اساس صلاحدید خود نسبت به تنظیم و عقد قراردادهای فرعی جهت انجام کامل یا قسمتی از فعالیت های حمل محموله موضوع این قرارداد با فرد ثالث اقدام نماید .

ماده 3-مالکیت محموله :


3-1-شرکت عنوان مالکیت محموله را ندارد و در مواقعی که محموله از طریق زمین ، دریا و یا هوا ارسال می گردد به نمایندگی از مشتری اقدام به حمل آنها می نماید و موظف است جهت جبران خسارت وارده (در صورت بروز) متصدی حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی را مشخص نموده و جهت پیگیری موضوع ، مراتب را به مشتری اعلام نماید .

ماده 4-مقررات کالاهای خطرناک و غیر مجاز و حق بازرسی :


4-1-به استثنا موارد مندرج در بند (4-2) شرکت از پذیرش و حمل کلیه کالاهای موضوع مقررات فنی سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ICAO، مقرررات کالاهای خطرناک انجمن بین المللی IMDG، مقررات اتحادیه اروپایی در زمینه حمل زمینی بین المللی، کالاهای خطرناک ADR یا هر قانون و 2-4-مقررات ملی بین المللی دیگر در زمینه حمل و نقل کالاهای خطرناک معذور است .

4-2-شرکت ممکن است بنا به تشخیص خود نسبت به پذیرش و حمل برخی از کالاهای خطرناک در برخی از شهرها اقدام نماید ، مشروط بر آنکه مشتری درخواست کننده از شرایط لازم جهت تأیید شرکت برخوردار باشد، از این رو لازم است مشتری قبل از اقدام جهت تحویل محموله خود به شرکت نسبت به اخذ تأییدیه کتبی از شرکت اقدام نماید. محموله کالای خطرناک مشتری تنها در صورتی پذیرفته می شود که با قوانین و مقررات لازم اجرا(ر.ک.بند1-4) و مقررات شرکت مطابقت داشته باشد

4-3-شرکت از پذیرش و حمل کالاهای غیر مجاز از قبیل شمش های طلا و نقره، سکه ها،مواد سمی، هر گونه رسوبات ، گردها ، مواد شیمیایی ، فلزات یا سنگ های قدیمی ، وجه رایج(اسکناس یا سکه ها) مربوط به هر کشوری و یا سایر اسناد و کالاهایی که حمل آن در کشور جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد ، خودداری نموده و معذور است و چنانچه مشتری یکی از کالاهای غیر مجاز را به وسیله شرکت حمل کند متعهد به جبران خسارت شرکت در برابر هرگونه ادعای خسارت با هزینه های ناشی از آن یا مرتبط با آن می گردد و نیز شرکت حق دارد با اینگونه محمولات به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفتار کند من جمله به محض علم و اطلاع یافتن نسبت به اینکه محموله با شرایط خاص حمل مغایرت دارد، حق عدم ارسال آن و استرداد به مشتری را دارد .

4-4-مشتری با تکمیل بارنامه شرکت یا تحویل محموله خود به شرکت گواهی می نماید که محموله اش حاوی هیچ گونه ماده یا کالای غیر مجاز موضوع ضمیمه 17 مقررات ICAO، یا سایر قوانین مقررات ملی یا بین المللی در زمینه امنیت پرواز نیست . مشتری موظف است شرح کامل محتویات محموله خود را در بارنامه ذکر نماید . ذکر این توضیحات موجب سلب مسئولیت از مشتری نخواهد شد .

4-5-مشتری موافقت خود را با بازرسی محموله خود توسط شرکت یاهر ارگان دولتی در هر زمان و هر مرحله از فرایند حمل اعلام می دارد و شرکت مجاز است نسبت به بازرسی محموله های گرفته شده از مشتریان به نحو مقتضی ، از جمله با استفاده از روش پرتو نگاری با اشعه ایکس اقدام نماید و مشتری ضمن اعلام موافقت خود با این امر ، مسئولیت هر گونه صدمه یا خسارت ناشی از کاربرد شیوه های بازرسی به محتویات خود را می پذیرد.

ماده 5 – تعهدات شرکت


5-1-شرکت در طول سال همه روزه به استثنای جمعه ها و روزهای تعطیل رسمی اوراق و اسناد، کالا و مانند آن را از نشانی مشتری دریافت نموده و برای تحویل به نشانی تعیین شده ارسال خواهد نمود . نحوه وزمان دریافت محمولات با توافق بین نماینده مشتری و شرکت تعیین و انجام خواهد شد .

5-2شرکت موظف خواهد کرد محمولات را طبق برنامه های زمانی توافق شده در اسرع وقت به نشانی گیرنده تحویل نماید.

5-3- کلیه اسناد در زمانی که تحت اختیار شرکت می باشد ، محرمانه تلقی می گردد .

ماده 6-بیمه و بسته بندی


6-1-در صورت نیاز به بسته بندی محمولات، مشتری می بایست مراتب را به شرکت اعلام نماید . اسناد و مدارک ، لوح فشرده مشمول بیمه نخواهد شد .

6-2-در مورد ارسال کالا با ارزش بالا، مشتری می بایست مراتب را جهت بیمه نمودن کالا (براساس ارزش کالا) در لحظه ارسال به شرکت اعلام نماید. بدیهی است در صورت اعلام مشتری مبنی بر بیمه کردن کالا، هر گونه آسیبی که به محموله های مشتری در حین انجام عملیات از مرحله دریافت محموله از طرف ارسال کننده تا تحویل محموله به طرف دریافت کننده وارد شود به عهده شرکت می باشد.

6-3-هزینه بیمه در صورتحساب لحاظ شده و از مشتری دریافت خواهد شد .

6-4-بیمه گذار مسئول جبران خسارت وارده به کالای بیمه شده برابر ضوابط مربوطه و براساس پوشش های بیمه گر می باشد . این پوشش شامل پیامدهای ناشی از تأخیر در حمل یا فورس ماژور نخواهد بود.این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال بیمه گر نخواهد داشت .

6-5-در صورت مفقود شدن یا آسیب محموله بیمه شده ، شما باید فوراً ادعا نامه خود را به نزدیک ترین دفتر ما اطلاع دهید . باید این ادعا در طول حداکثر 2 ساعت اعلان شود . فرایند کامل ادعا و درخواست بیمه در فرم کامل شرایط مناسب فراهم شده است .

ماده 7- جبران خسارت


7-1-حمل هوایی: در صورتیکه تمام یا قسمتی از محموله مشتری به طریق هوایی حمل شود و پرواز مربوطه دارای مقصد نهایی مشخص باشد ، این محموله مشمول مقررات پیمان ورشو (و محلقات آن بر اساس لاهه) یا مقررات پیمان مونترال خواهد بود . حدود و ثغور تعهدات شرکت در قبال مفقود شدن ، خسارت دیدن و تأخیر محموله بر اساس این پیمان ها تعیین خواهد شد .

7-2-حمل زمینی: در صورتیکه شرکت محموله مشتری را از / به داخل کشوری حمل نماید که آن کشور از اعضای پیمان حمل و بین المللی زمینی CMR باشد تعهدات شرکت در قبال مفقود شدن یا آسیب دیدن محموله مشتری بر اساس این پیمان تعیین خواهد شد . در صورت بروز تأخیر و اثبات مشتری ناشی از این خبر مسئولیت شرکت به عودت هزینه دریافت شده جهت حمل محموله به مشتری متناسب با آن بخش از محموله که با تأخیر همراه بوده است محدود می گردد . در صورتیکه هیچ یک از از حدود تعهدات پیمان های فوق علل بروز خسارت به مشتری را تحت پوشش قرار ندهد همچون خیانت در امانت ، سهل انگاری، کوتاهی یا اقدام عمدی ، تعهدات شرکت به مشتری در قبال مفقود شدن ، خسارت دیدن ، تأخیر، ارسال نامناسب یا عدم ارسال کل محموله یا قسمت آسیب دیده آن محدود خواهد شد که در هر صورت از مبلغ 000/180 ریال به ازاء هر کیلوگرم وزن محموله تجاوز نخواهد کرد .

7-3-شرکت هیچ گونه تعهدی در قبال ضرر و زیان یاخسارت تبعی یا خاص مشتری از جمله از دست دادن درآمد ، سود ، بازار، شهرت ، فرصت یا حق شمول یا سایر خسارات غیر مستقیم ناشی از مفقود شدن ، آسیب دیدگی ، تأخیر ، ارسال نامناسب یا عدم ارسال محموله مشتری ندارد . حتی اگر از احتمال بروز چنین خسارات یا زیان هایی آگاهی داشه باشد.

7-4-شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال مفقود شدن آسیب دیدگی تأخیر ارسال نامناسب یا عدم ارسال محموله ناشی از موارد زیر نخواهد داشت .

الف: شرایط خارج از کنترل شرکت


-بلایای طبیعی همچون زلزله گردباد طوفان سیل آتش سوزی واگیری بیماری ها مه برف یا یخ زدگی شرایط بحرانی همچون جنگ ، تصادفات، شورش ، اعتصاب،تحریم، حملات هوایی، مناقشات محلی با اغتشاشات شهری.

-بروز اختلافات ملی یا محلی در شبکه های حمل و نقل زمینی و هوایی و خرابی وسائط نقلیه و تجهیزات

-نواقص پنهان یا عیوب ذاتی محتویات محموله

ب:اقدام یا ترک اقدام از سوی مشتری یا شخص ثالث